Eduskuntavaalit 2o23

Restonomiliitto on yhdessä Akavan Erityisalojen kanssa työstänyt vaaliteemoja. Sivuilta löytyvässä dokumentissa esitellään kolme (3) Restonomiliiton kärkiteemaa. Teemojen avulla Restonomiliitto haluaa rohkeasti vaikuttaa jäsenten tulevaisuuteen näyttämällä suuntaa tuleville eduskunnan päättäjille. Eduskuntavaalien kärkiteemoilla Restonomiliitto pyrkii vaikuttamaan eduskunnassa säädettäviin päätöksiin koskien matkailu- ja ravintola-alaa.

Eduskuntavaalien tärkeitä päivämääriä ovat seuraavat:

Restonomiliiton kärkiteemat eduskuntavaaleihin 2023

Matkailu- ja ravintola-alan siirto TEM:n alle.

Restonomiliitto näkee välttämättömänä siirron, joka tarjoaa mahdollisuuden tasa-arvoisempaan asemaan muiden toimialojen kanssa, luo terveen yrittäjyyden pohjan matkailu- ja ravintola-alalle sekä kasvattaa alan elinvoimaisuutta ja vetovoimaisuutta. Siirron avulla alan lainsäädäntöä sekä ohjeistuksia päästään kehittämään kohti 2020-luvun tarpeita, millä voidaan kasvattaa alan elinvoimaisuutta ja vetovoimaisuutta.

Lue aiheesta kirjoitettu blogiteksti kokonaisuudessaan tästä.

Restonomien työhyvinvointi

Työntekijöiden tulee saada itse vaikuttaa omaan työvuorosuunnitteluun, jolloin henkilökohtaisen ja työelämän yhdistäminen helpottuu. Restonomiliitto haluaa korostaa ergonomisen työvuorosuunnittelun tärkeyttä työnantajille. Ergonomisella työvuorosuunnittelulla rakennetaan hyvinvoivaa työympäristöä, ja pienennetään sairauspoissaolojen määrää.

Lue aiheesta kirjoitettu blogiteksti kokonaisuudessaan tästä.

Kannustava työttömyysturva

Työttömyysturvajärjestelmän tulee kannustaa siirtymistä ensisijaisesti koulutusta vastaavaan työhön, opintoihin tai yritystoimintaan. Kannustavalla ja kohtuutasoisella työttömyysturvalla varmistetaan restonomin urakehitys myös hankalina aikoina sekä tarjotaan restonomeille turvaa mahdollisissa kriisitilanteissa.

Lue aiheesta kirjoitettu blogiteksti kokonaisuudessaan tästä.