Strategia kiteytettynä

Kitetytys:

Suren strategian tavoite on kehittää liiton toimintaa kohti osaavampaa ja proaktiiivista toimijaa, joka pystyy vastaamaan työelämän tuomiin haasteisiin.

Strategian tavoite on rakentaa Surea kohti modernia ammattiliittoa ja vahvistaa liiton resilienssiä muutostilanteissa ja tarjota jäsenilleen yhteisön, joka auttaa jokaista jäsentä saavuttamaan unelmiaa.

Strategia jakautuu viiteen painopisteeseen, josta tulee kuusi strategista hanketta. Näiden avulla on tarkoitus kehittää Surea 2020-luvulle.

Suren arvot

Suren toiminnan arvot:

Rohkeasti

Yhdessä

Avoimesti

Vastuullisesti

Arvostaen

Strategian painopisteet

Painopisteet:

Kumppani- ja asiakaskokemus

Työelämäkokemus

Opiskelijakokemus

Viestintä- ja vaikutustyö

Palvelu-uudistus

Strategiset hankkeet

Strategiset hankkeet:

Johtavat restonomit

Helppo jäsenyys

Suunnannäyttäjä

Varaslähtö

Arvostettu toimija

Sure Services