Sure - Suomen Restonomiliitto siirtyi kiinteään jäsenmaksuun 1.1.2022

Sure - Suomen Restonomiliiton yhdistyksen kokouksessa päätettiin 27.11.2021 jäsenmaksun muuttamisesta prosentuaalisesta (1,3%) kiinteäksi jäsenmaksuksi 1.1.2022 alkaen.

Jäsenistömme toiveesta jäsenmaksua yksinkertaistettiin ja selkeytettiin, jotta se olisi jatkossa mahdollisimman helppoa maksaa. Muutokset palkassa eivät enää jatkossa vaikuta jäsenmaksun suuruuteen, eikä jäsenmaksua tarvitse enää ensi vuonna maksaa esimerkiksi lomarahoista, bonuksista, ylityökorvauksista tai luontoiseduista. Muutoksista huolimatta jäsenmaksu on edelleen verovähennyskelpoinen. Jäsenistömme erilaiset tarpeet ja vaihtelevat elämäntilanteet on huomioitu parhaalla mahdollisella tavalla.

Tämä uudistus mahdollistaa tulevaisuudessa useampia maksutapoja ja helpottaa siten entisestään jäsenten arkea.

Jäsenmaksun viisi eri jäsenluokkaan


Yhdistyksen uudet jäsenmaksuluokat:

Jäsenmaksu: 33 €/kk

Jos olet palkkatyössä tai työsuhteinen freelancer, maksat kiinteän jäsenmaksun riippumatta palkkasi suuruudesta sekä vuoden aikana saamistasi lomarahoista, ylityökorvauksista ja luontoiseduista.

Alennettu jäsenmaksu: jos työskentelet osa-aikaisesti (60 % tai alle) työsuhteessa, voit hakea jäsenmaksullesi alennusta. Alennettu jäsenmaksu on 16,50 € kuukaudessa. Hae osa-aikaisen jäsenmaksua lomakkeella.

Työttömyyskassan ansiosidonnaisella päivärahalla olevan jäsenmaksu 33 €/kk

Jos sinulla ei ole palkkatuloja vaan saat työttömyyskassasta ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa. Jäsenmaksun suuruus on sama riippumatta työttömyyspäivärahan suuruudesta.

Minimijäsenmaksu: 16,50 €/kk

Maksat minimijäsenmaksua, jos et ole palkkatyössä tai Erko-kassan/muun työttömyyskassan etuudella.

Minimijäsenmaksu koskee esim. seuraavia tilanteita:

 • olet perhevapaalla (Huom! Jos työnantajasi maksaa kolmen ensimmäisen äitiyslomakuukauden palkan, niiltä kuukausilta maksetaan normaali jäsenmaksu.)

 • olet varusmies- tai siviilipalveluksessa

 • saat apurahaa

 • saat aikuiskoulutustukea

 • olet palkattomalla sairaslomalla

 • saat kuntoutustukea

 • saat omaishoidontukea

 • olet työtön tai lomautettu ja saat Kelan etuutta

 • työskentelet ulkomailla (ei lähetetty).

Opiskelija Star: 85 €/vuosi

Tämä jäsenyys sisältää työttömyyskassan. Jos olet päätoiminen tutkinto-opiskelija, maksat opiskelijan jäsenmaksua riippumatta siitä, teetkö palkkatyötä opiskelujesi ohessa. Sinun tulee kuitenkin täyttää työssäoloehto, jotta olet oikeutettu työttömyyskassaan.

Opiskelija Lite: 12 €/vuosi

Jos olet päätoiminen tutkinto-opiskelija, maksat opiskelijan jäsenmaksua riippumatta siitä, teetkö palkkatyötä opiskelujesi ohessa. Tämä jäsenyys ei sisällä työttömyyskassaa.

Eläkeläisen jäsenmaksu: 96 €/vuosi

Ammatinharjoittajan tai yrittäjän jäsenmaksu: 16,50 €/kkKunniajäsenet, varusmiehet ja siviilipalveluksessa olevat jäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksusta. Jäsenmaksuun kuuluu jatkossakin työttömyyskassa Erkon jäsenyys.

Jäsenmaksun maksaminen vuonna 2022

Voit maksaa jäsenmaksun entiseen tapaan Akavan Erityisalojen verkkoasioinnissa tai saamiesi maksutietojen perusteella omassa pankissasi. Voit myös edelleen valtuuttaa työnantajan perimään jäsenmaksun suoraan palkastasi, jos kuulut 33 euron jäsenmaksuluokkaan. Jos kuulut johonkin muuhun jäsenmaksuluokkaan, kysythän työnantajaltasi, mahdollistaako talousjärjestelmänne eri suuruisten jäsenmaksujen maksamisen palkanmaksun yhteydessä. Tarvittaessa voit olla yhteydessä Akavan Erityisalojen jäsensihteereihin.

Ajankohtaiset päivitykset ja tiedot tulet löytämään jatkossakin tältä sivustolta! Päivitämme sivuston tietoja sen mukaan, kun saamme uutta tietoa Akavan Eritysalojen järjestelmän sopeutumisesta tähän muutokseen.

UKK - Usein kysytyt kysmykset

Miksi jäsenmaksu-uudistus tehdään?

Kiinteän jäsenmaksumallin tavoitteena on yksinkertaistaa ja selkeyttää jäsenmaksua restonomeille karsimatta jo olevista palveluistamme. Haluamme olla houkutteleva vaihtoehto kaikille hospitality-alalla työskenteleville. Jäsenistömme erilaiset tarpeet ja vaihtelevat elämäntilanteet on pyritty huomioimaan ehdotuksessa parhaalla mahdollisella tavalla.

Ehdotuksen taustalla on Suren jäsenten pitkäaikainen toive kehittää jäsenmaksua yksinkertaisemmaksi ja helpommaksi. Jäsenmaksun kehittäminen on ollut pitkään myös osa Suren strategiatyötä. Nyt se on ensimmäistä kertaa mahdollista Akavan Erityisalojen kevätliittokokouksen päätöksen myötä.

Valtaosalla Akavalaisista liitoista on jo käytössä kiinteä jäsenmaksu. Pyrimme tekemään muutokset siten, että toimimme suunnannäyttäjinä restonomeille.

Miten jäsenmaksuni määräytyy?

Hallituksen viisi jäsenmaksuluokkaa ovat:

Jäsenmaksu: 33€/kk
Työ-, virkasuhde tai muu vastaava, esim. työsuhteinen freelancer, Työttömyyskassa Erkon etuuttasaava. Jäsenyys sisältää työttömyyskassan.

Ammatinharjoittajat & alennusryhmät: 16,50€/kk
Yrittäjä, ammatinharjoittaja tai freelancer.
Alennusryhmään sisältää esim. äitiysloma, varusmiespalvelu, sairasloma jne.

Opiskelija Lite: 12€/v
Läsnäolevaksi ilmoittautunut tutkinto-opiskelija.

Opiskelija Star 85€/v
Läsnäolevaksi ilmoittautunut tutkinto-opiskelija sis. työttömyyskassan. Voit maksaa Star-jäsenyyden neljässä erässä vuoden aikana.

Eläkeläiset: 96€/v
Eläkkeellä tai sairaseläkkeellä oleva liiton jäsen.

Miten jäsenmaksu-uudistus vaikuttaa jo voimassa olevaan jäsenyyteeni?

Jäsenmaksusi muuttuu prosentuaalisesta maksusta kiinteään jäsenmaksuun. Ylempää näet mikä on uusi kiinteä maksusi.

Mitä jäsenmaksuuni sisältyy?

Jäsenmaksusi sisältää vakuutuspalvelun, työttömyysturvan, lakimiespalvelut, koulutukset, tapahtumat, urapalvelut ja palkkaneuvonnan. Edellä mainittujen etujen lisäksi jäsenmaksuun sisältää Akavan Erityisalojen Member+ -palvelun.

Miten maksan jäsenmaksuni jatkossa?

Maksuohjeet tarkentuvat yhdistyksen kokouksen jälkeen, jos muutos menee läpi. Maksumuutoksesta tiedotetaan jäsenille jäsenkirjeellä, jos liittokokous päättää siirtymisestä kiinteään jäsenmaksuun.

Milloin jäsenmaksu-uudistus astuu voimaan?

Hallituksen yhdistyksen kokous päätti jäsenmaksusta 27.11.2021. Mahdolliset muutokset astuvat voimaan 1.1.2022. Tätä ennen jäsenmaksu peritään prosentuaalisena.

Miksi Sureen kannattaa kuulua ja mitä hyötyä jäsenyydestä on minulle?

Olemme Restonomien suunnannäyttäjä. Tavoitteenamme on vaikuttaa restonomien työelämään ja jatkaa restonomien arvostuksen kasvattamista.

Jokainen meistä voi olla järjestäytymättä ja olla mukana mahdollisesti työttömyyskassassa, tämä ei kuitenkaan korjaa alallamme olevia ongelmia tai virheitä. Teemme työtä Surella päivittäin tulevaisuuden Marata-alaa kohti. Kukaan muu ei sitä meille restonomeille tee.

Järjestäytymällä saamme vaikutettua alaamme positiivisesti. Restonomi liity omaan yhteisöösi.

Miksi kiinteä jäsenmaksu on parempi, kuin prosentuaalinen?

Nykyisen prosentuaalisen jäsenmaksun hankaluutena on pidetty muun muassa sitä, että tulojen ja elämäntilanteiden vaihdellessa oman jäsenmaksun laskeminen on koettu työlääksi ja summa kalliiksi. Osalle jäsenistä on ollut myös epäselvää se, mistä palkan osasta jäsenmaksua maksetaan.

Jäsenillemme maksaminen on osoittautunut hankalaksi esimerkiksi niissä tapauksissa, joissa työnantaja ei peri maksua suoraan palkasta, ja palkkalaskelman mukainen jäsenmaksu on jäänyt maksettavaksi takautuvasti tai myöhässä palkkapäivän ollessa eräpäivän jälkeen.

Jäsenmaksu pitää nykymallissa maksaa erikseen myös lomarahoista ja bonuksista, mutta jatkossa kiinteä jäsenmaksu pysyisi samana myös kuukausittaisten tulojen vaihdellessa.

Kiinteällä jäsenmaksulla hoidat kerralla kuntoon kuukauden jäsenmaksusi, eikä sinun tarvitse huolehtia mahdollisista lisätuloista, kuten bonuksista tai lomarahoista.

Miksi ammattiliiton jäsenyys on kalliimpi kuin pelkän työttömyyskassan jäsenyys?

Kassat eivät neuvottele työehdoista tai palkankorotuksista. Kuuluminen liittoon on vakuutus työelämääsi. Suren jäsenenä saat restonomeille suunnattuja tapahtumia, lakipalveluita, työttömyyskassan, koulutuksia, vakuutuksia ja uraneuvontaa. Kaikki edellä mainitut palvelut sisältyvät jäsenmaksuun.

Siirtyykö vanha työttömyyskassani, jos liityn uutena jäsenenä Sureeseen?

Työttömyyskassaa voit vaihtaa vain palkkatyösuhteen aikana. Esimerkiksi työttömänä, hoitovapaalla tai opintovapaalla ollessasi et voi vaihtaa työttömyyskassaa. Myös opiskelijalta edellytetään, että hän on työttömyyskassaa vaihtaessaan palkkatyössä.


Huomioithan, että työttömyyskassaan liittyessäsi/kassaa vaihtaessasi, sinun pitää olla töissä työ- tai virkasuhteisessa työssä.

Mitä eroa on Lite- ja Star-opiskelijajäsenyydellä?

Lite-jäsenyyteen kuuluvat kaikki Restonomiliiton palvelut; vakuutukset, lakimiespalvelut, koulutukset, tapahtumat, uraohjaus, palkkaneuvonta sekä erilaiset edut. Star-jäsenyyteen kuuluu kaikki edellä mainitut palvelut sekä työttömyyskassa.

Hallitus on esittänyt seuraavat hinnat
Opiskelija Lite- ja Star-jäsenyydelle.

 • Lite-jäsenyys: 12€/vuosi

 • Star-jäsenyys: 85€/vuosi

Kuka on oikeutettu opiskelijan jäsenmaksuun?

Opiskelijan jäsenmaksuun ovat oikeutettuja kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet tutkinto-opiskelijat.

Olet oikeutettu opiskelijan jäsenmaksuun, jos teet opintojen ohella:

   • Osa-aikaista työtä

   • Kesätöitä tai muita kausitöitä

   • Harjoittelua

Kun aloitat kokoaikatyön (ei harjoittelu, kesätyö, kausityö), siirryt palkansaajaksi ja maksat perusjäsenmaksua, vaikka opintosi olisivat vielä kesken.

Miksi työttömyyskassan jäsenyys kannattaa, jo opiskelujen aikana?

Mikäli jäät heti valmistumisesi jälkeen työttömäksi, olet tällöin oikeutettu ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. Sinun tulee olla täyttynyt lain määrämä työssäoloehto, joka tarkoittaa, että olet ollut 26 viikkoa töissä minimissään 18 tuntia viikossa. Tämän lisäksi olet ollut Star-jäsen sekä maksanut jäsenmaksusi.

Haluamme kannustaa opiskelijajäseniämme Star-jäsenyyteen, sillä pelkkä Kelan työttömyysturva on ansiosidonnaiseen verrattuna merkittävästi pienempi. Huomioithan, että sinun tulee liittymisen yhteydessä itse valita, haluatko ottaa Lite- vai Star-jäsenyyden.

Kuulun jo toiseen liittoon, voinko kuulua myös Sure - Suomen Restonomiliittoon?

Voit kuulua useampaan liittoon. Voit kuulua kuitenkin vain yhteen työttömyyskassaan.

En löytänyt kysymykseeni vastausta.

Emmekö vastanneet kysymykseesi? Kysy mieltäsi askarruttava asia laittamalla meille sähköpostia osoitteeseen toimisto@sure.fi. Vastaamme viestiisi mahdollisimman pian. Täydennämme tämän sivun kysymyksiä ja vastauksia tarvittaessa. Aloitamme viestinnän uudesta maksujärjestelystä joulukuun alussa.

Ajankohtaisimmat tiedot löydät jatkossakin tältä sivulta.

Mitä minun kuuluu tehdä, kun jäsenmaksuni muuttuu?

Seuraa Akavan Erityisalojen viestintää jäsenmaksu-uudistuksen etenemisestä. Sure tiedottaa tarvittavat ohjeistukset jatkossakin tällä sivulla.