Lakimiespalvelu

Restonomiliiton lakimiehet auttavat Sinua työsopimusasioissa ja työsuhteeseen liittyvissä ongelmissa.

Meiltä saat vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät esimerkiksi:

  • palkkaukseen

  • yleisesti työ- tai virkasuhteen ehtoihin tai työlainsäädäntöön

  • työpaikallasi sovellettavaan työ- tai virkaehtosopimukseen

  • alasi työmarkkinoihin ja työllistymiseen

Perhe- ja perintöoikeudellinen neuvonta on myös sinun käytettävissäsi.


Urapalvelut ja palkkaneuvonta

Saat ajankohtaista tietoa alasi työmarkkinoista ja työllistymisestä.

Voit kysyä neuvoja palkkaan liittyvissä kysymyksissä.

Restonomiliiton asiantuntijat voivat auttaa myös esimerkiksi työnhaussa, työhakemusten tekemisessä sekä työhaastatteluun valmistautumisessa. Voit myös tarkistuttaa ansioluettelosi Akavan Erityisalojen CV-klinikalla.

Työttömyysturva

Restonomiliiton jäseniä palvelee Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko. Työttömyyskassan jäsenyys sisältyy liiton jäsenmaksuun.

Jos et valmistuttuasi heti työllisty, sinulla on mahdollisuus ansiosidonnaiseen työttömyyskorvaukseen, joka on Kelan maksamaa peruspäivärahaa korkeampi.

Ansiosidonnaisen päivärahan edellytyksenä on 26 viikon työssäoloehdon täyttyminen, jota voit kerryttää jo opiskeluaikana, mikäli työskentelet opintojesi ohessa.

Koulutukset ja tapahtumat

Restonomiliitto järjestää jäsenilleen erilaisia maksuttomia työelämäaiheisia koulutuksia sekä tapahtumia eri puolilla Suomea.

Koulutustarjontaan kuuluu myös useita webinaareja, jotka mahdollistavat osallistumisen sijainnista riippumatta.

Vakuutukset

Jäsenyyteesi sisältyy vapaa-ajan matkustaja- ja tapaturmavakuutus, joka korvaa esimerkiksi lomamatkalla sairastumisesta aiheutuvia kustannuksia.

Lisäksi saat vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen, joka korvaa ammatissa aiheutuvia henkilö-, esine- ja varallisuusvahinkoja sekä asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja.

Lisäksi

Jäsenenä sinulla on lisäksi vastuu- ja oikeusturvavakuutus ammatissa aiheutuvien vahinkojen varalta. Lue tarkemmin vakuutuksen ehdoista.

Danske Bank tarjoaa jäsenillemme mm. edullisempaa asuntolainaa.

Member+ edut ovat myös käytettävissäsi.