Säännöt

Sure - Suomen Restonomiliitto ry on rekisteröity yhdistys, jonka toimintaa ohjaavat yhdistyslain lisäksi säännöt. Säännöistä käy ilmi toimintamme tarkoitus ja konkreettiset toimintatavat. Rekisteröidyn yhdistyksen toiminnan tulee olla järjestäytynyttä ja sen tulee toimia sääntöjensä mukaisesti noudattaen yhdistyslakia ja muuta lainsäädäntöä, joka mahdollisesti koskee yhdistyksen toimintaa.

Rekisteröidyn yhdistyksen jäsenet eivät vastaa henkilökohtaisesti yhdistyksen sitoumuksista.

Rekisteröidyllä yhdistyksellä on:


  • Yhdistyksen kokouksessa valittu hallitus
  • Tilintarkastajat
  • Huolellisesti hoidettu kirjanpito
  • Säännöissä määrätyt kokoukset,
  • Jäsenillä oikeus osallistua päätöksentekoon ja valvoa yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksen jäsenillä on oikeus:


  • Osallistua yhdistyksen toimintaan
  • Osallistua yhdistyksen päätöksentekoon käyttämällä äänioikeuttaan
  • Tulla valituksi yhdistyksen toimielimiin
  • Valvoa yhdistyksen toimintaa.

Ansiomerkit

Restonomiliiton ansiomerkit

Restonomiliiton ansiomerkki tai tunnustus voidaan myöntää Restonomi-yhteisön hyväksi tehdystä ansiokkaasta työstä ja/tai sen päämääriä edistävästä toiminnasta ja niitä voidaan hakea yhteisön luottamustoimisille henkilöille. Tunnustuksia voi esittää jokainen Restonomiliiton jäsen.

Ansiomerkit:

  • Kunniamerkki
  • Hopeinen Ansiomerkki
  • Kultainen Ansiomerkki

Tunnustukset:

  • Liittonauha
  • Standaari