Sure uudistaa jäsenmaksuaan

Sure ry:n hallitus on rakentamassa helpompaa arkea restonomeille esittämällä yhdistyksenkokouksessa poistumista prosentuaalisesta jäsenmaksusta (1,3%) kohti kiinteää jäsenmaksua.

Jäsenistömme toiveesta pyrimme yksinkertaistamaan ja selkeyttämään jäsenmaksua, jotta se olisi jatkossa mahdollisimman helppoa maksaa. Muutokset palkassa eivät enää jatkossa vaikuttaisi jäsenmaksun suuruuteen, eikä jäsenmaksua tarvitsisi enää ensi vuonna maksaa esimerkiksi lomarahoista, bonuksista, ylityökorvauksista tai luontoiseduista. Muutoksista huolimatta jäsenmaksu on edelleen verovähennyskelpoinen. Jäsenistömme erilaiset tarpeet ja vaihtelevat elämäntilanteet on pyritty huomioimaan ehdotuksessa parhaalla mahdollisella tavalla.

Sure näkee tämän askeleen tarpeellisena jäsenten arjen helpottamisessa ja maksamisen selkeyttämisessä. Tämä uudistus mahdollistaa tulevaisuudessa useampia maksutapoja ja helpottaa siten entisestään jäsenten arkea. Tahtotilamme on olla rakentamassa suuntaa, jossa jokainen restonomi voi olla saavuttamassa unelmiaan ilman liiallisia ongelmia.


Hallitus ehdottaa kiinteän jäsenmaksun porrastamista viisi eri jäsenluokkaanYhdityksen esittämät uudet jäsenmaksuluokat:

Jäsenmaksu: 33€/kk
Työ-, virkasuhde tai muu vastaava, esim. työsuhteinen freelancer. Jäsenyys sisältää työttömyyskassan.
Ammatinharjoittajat & alennusryhmät: 16,50€/kk
Työttömyyskassa Erkon etuuttasaava, yrittäjä, ammatinharjoittaja tai freelancer.
Alennusryhmään sisältää esim. äityslomaloma, varusmiespalvelu, sairasloma jne.

Opiskelija BASIC: 12€/v
Läsnäolevaksi ilmoittautunut tutkinto-opiskelija
Opiskelija PRO 85€/v
Läsnäolevaksi ilmoittautunut tutkinto-opiskelija sis. työttömyyskassan
Eläkeläiset: 96€/v
Eläkkeellä tai sairaseläkkeellä oleva liiton jäsen.


Vuoden 2022 jäsenmaksun suurudesta päätetään Sure ry:n sääntömääräisessä liittokokouksessa 27.11.2021.

Ajankohtaiset päivitykset ja tiedot tulet löytämään jatkossakin tältä sivustolta! Päivitämme sivuston tietoja sen mukaan, kun saamme uutta tietoa Akavan Eritysalojen järjestelmän sopeutumisesta tähän muutokseen. Lopullinen jäsenmaksu-uudistus voidaan tehdä vain, jos Akavan Erityisalojen syysliittokokouksessa 13.11. vahvistetaan, että liiton sisäiset järjestelmät mahdollistavat kiinteään jäsenmaksumalliin siirtymisen, jos yhdistyset näin päättävät omissa sääntömääräisissä syyskokouksissaan.

UKK - Usein kysytyt kysmykset

Miksi jäsenmaksu-uudistus tehdään?

Kiinteän jäsenmaksumallin tavoitteena on yksinkertaistaa ja selkeyttää jäsenmaksua restonomeille karsimatta jo olevista palveluistamme. Haluamme olla houkutteleva vaihtoehto kaikille hospitality-alalla työskenteleville. Jäsenistömme erilaiset tarpeet ja vaihtelevat elämäntilanteet on pyritty huomioimaan ehdotuksessa parhaalla mahdollisella tavalla.

Ehdotuksen taustalla on Suren jäsenten pitkäaikainen toive kehittää jäsenmaksua yksinkertaisemmaksi ja helpommaksi. Jäsenmaksun kehittäminen on ollut pitkään myös osa Suren strategiatyötä. Nyt se on ensimmäistä kertaa mahdollista Akavan Erityisalojen kevätliittokokouksen päätöksen myötä.

Valtaosalla Akavalaisista liitoista on jo käytössä kiinteä jäsenmaksu. Pyrimme tekemään muutokset siten, että toimimme suunnannäyttäjinä restonomeille.

Miten jäsenmaksuni määräytyy?

Hallitus on esittänyt neljä erilaista jäsenluokkaa, jonka mukaan jäsen maksaa mahdollista uutta jäsenmaksua.
Hallituksen esittämät neljä jäsenmaksuluokkaa ovat:

-
Jäsenmaksu: 33€/kk
Työ-, virkasuhde tai muu vastaava, esim. työsuhteinen freelancer, Työttömyyskassa Erkon etuuttasaava. Jäsenyys sisältää työttömyyskassan.

-
Ammatinharjoittajat & alennusryhmät: 16,50€/kk
Yrittäjä, ammatinharjoittaja tai freelancer.
Alennusryhmään sisältää esim. äitiysloma, varusmiespalvelu, sairasloma jne.

-
Opiskelija BASIC: 12€/v
Läsnäolevaksi ilmoittautunut tutkinto-opiskelija.
-Opiskelija PRO 85€/v
Läsnäolevaksi ilmoittautunut tutkinto-opiskelija sis. työttömyyskassan.


-
Eläkeläiset: 96€/v
Eläkkeellä tai sairaseläkkeellä oleva liiton jäsen.

Miten jäsenmaksu-uudistus vaikuttaa jo voimassa olevaan jäsenyyteeni?

Jäsenmaksusi muuttuu prosentuaalisesta maksusta kiinteään jäsenmaksuun, mikäli yhdistyksen kokous hallituksen esityksen hyväksyy.

Mitä jäsenmaksuuni sisältyy?

Jäsenmaksusi sisältää vakuutuspalvelun, työttömyysturvan, lakimiespalvelut, koulutukset, tapahtumat, urapalvelut ja palkkaneuvonnan. Edellä mainittujen etujen lisäksi jäsenmaksuun sisältää Akavan Erityisalojen Member+ -palvelun.

Miten maksan jäsenmaksuni jatkossa?

Maksuohjeet tarkentuvat yhdistuksen kokouksen jälkeen, jos muutos menee läpi. Maksumuutoksesta tiedotetaan jäsenille jäsenkirjeellä, jos liittokokous päättää siirtymisestä kiinteään jäsenmaksuun.

Milloin jäsenmaksu-uudistus astuu voimaan?

Hallituksen yhdistyksen kokous päättää jäsenmaksusta 27.11.2021. Mahdolliset muutokset astuvat voimaan 1.1.2022. Tätä ennen jäsenmaksu peritään prosentuaalisena.

Mitä minun kuuluu tehdä, kun jäsenmaksuni muuttuu?

Seuraa Akavan Erityisalojen viestintää jäsenmaksu-uudistuksen etenemisestä. Sure tiedottaa tarvittavat ohjeistukset jatkossakin tällä sivulla.

Miksi Sureen kannattaa kuulua ja mitä hyötyä jäsenyydestä on minulle?

Olemme Restonomien suunnannäyttäjä. Tavoitteenamme on vaikuttaa restonomien työelämään ja jatkaa restonomien arvostuksen kasvattamista.

Jokainen meistä voi olla järjestäytymättä ja olla mukana mahdollisesti työttömyyskassassa, tämä ei kuitenkaan korjaa alallamme olevia ongelmia tai virheitä. Teemme työtä Surella päivittäin tulevaisuuden Marata-alaa kohti. Kukaan muu ei sitä meille restonomeille tee.

Järjestäytymällä saamme vaikutettua alaamme positiivisesti. Restonomi liity omaan yhteisöösi.

Miksi kiinteä jäsenmaksu on parempi, kuin prosentuaalinen?

Nykyisen prosentuaalisen jäsenmaksun hankaluutena on pidetty muun muassa sitä, että tulojen ja elämäntilanteiden vaihdellessa oman jäsenmaksun laskeminen on koettu työlääksi ja summa kalliiksi. Osalle jäsenistä on ollut myös epäselvää se, mistä palkan osasta jäsenmaksua maksetaan.

Jäsenillemme maksaminen on osoittautunut hankalaksi esimerkiksi niissä tapauksissa, joissa työnantaja ei peri maksua suoraan palkasta, ja palkkalaskelman mukainen jäsenmaksu on jäänyt maksettavaksi takautuvasti tai myöhässä palkkapäivän ollessa eräpäivän jälkeen.

Jäsenmaksu pitää nykymallissa maksaa erikseen myös lomarahoista ja bonuksista, mutta jatkossa kiinteä jäsenmaksu pysyisi samana myös kuukausittaisten tulojen vaihdellessa.

Kiinteällä jäsenmaksulla hoidat kerralla kuntoon kuukauden jäsenmaksusi, eikä sinun tarvitse huolehtia mahdollisista lisätuloista, kuten bonuksista tai lomarahoista.

Miksi ammattiliiton jäsenyys on kalliimpi kuin pelkän työttömyyskassan jäsenyys?

Kassat eivät neuvottele työehdoista tai palkankorotuksista. Kuuluminen liittoon on vakuutus työelämääsi. Suren jäsenenä saat restonomeille suunnattuja tapahtumia, lakipalveluita, työttömyyskassan, koulutuksia, vakuutuksia ja uraneuvontaa. Kaikki edellä mainitut palvelut sisältyvät jäsenmaksuun.

Siirtyykö vanha työttömyyskassani, jos liityn uutena jäsenenä Sureeseen?

Työttömyyskassaa voit vaihtaa vain palkkatyösuhteen aikana. Esimerkiksi työttömänä, hoitovapaalla tai opintovapaalla ollessasi et voi vaihtaa työttömyyskassaa. Myös opiskelijalta edellytetään, että hän on työttömyyskassaa vaihtaessaan palkkatyössä.


Huomioithan, että työttömyyskassaan liittyessäsi/kassaa vaihtaessasi, sinun pitää olla töissä työ- tai virkasuhteisessa työssä.

Mitä eroa on Basic- ja Pro-opiskelijajäsenyydellä?

Basic-jäsenyyteen kuuluvat kaikki Akavan Erityisalojen palvelut: vakuutukset, lakimiespalvelut, koulutukset, tapahtumat, uraohjaus, palkkaneuvonta sekä Akavan Erityisalojen erilaiset edut. Pro-jäsenyyteen kuuluu kaikki edellä mainitut palvelut sekä työttömyyskassa.

Hallitus on esittänyt seuraavat hinnat Basic- ja Pro-jäsenyydelle.

 • Basic-jäsenyys: 12€/vuosi

 • Pro-jäsenyys: 85€/vuosi

Kuka on oikeutettu opiskelijan jäsenmaksuun?

Opiskelijan jäsenmaksuun ovat oikeutettuja kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet tutkinto-opiskelijat.

Olet oikeutettu opiskelijan jäsenmaksuun, jos teet opintojen ohella:

   • Osa-aikaista työtä

   • Kesätöitä tai muita kausitöitä

   • Harjoittelua

Kun aloitat kokoaikatyön (ei harjoittelu, kesätyö, kausityö), siirryt palkansaajaksi ja maksat perusjäsenmaksua, vaikka opintosi olisivat vielä kesken.

Miksi työttömyyskassan jäsenyys kannattaa, jo opiskelujen aikana?

Mikäli jäät heti valmistumisesi jälkeen työttömäksi, olet tällöin oikeutettu ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. Sinun tulee olla ollut 26 viikkoa töissä minimissään 18 tuntia viikossa, Pro-jäsen sekä maksanut jäsenmaksusi.

Haluamme kannustaa opiskelijajäseniämme Pro-jäsenyyteen, sillä pelkkä Kelan työttömyysturva on ansiosidonnaiseen verrattuna merkittävästi pienempi. Huomioithan, että sinun tulee liittymisen yhteydessä itse valita, haluatko ottaa Basic- vai Pro-jäsenyyden.

Kuulun jo toiseen liittoon, voinko kuulua myös Sure - Suomen Restonomiliittoon?

Voit kuulua useampaan liittoon. Voit kuulua kuitenkin vain yhteen työttömyyskassaan.

En löytänyt kysymykseeni vastausta.

Emmekö vastanneet kysymykseesi? Kysy mieltäsi askarruttava asia laittamalla meille sähköpostia osoitteeseen toimisto@sure.fi. Vastaamme viestiisi mahdollisimman pian. Täydennämme tämän sivun kysymyksiä ja vastauksia tarvittaessa. Aloitamme viestinnän uudesta maksujärjestelystä joulukuun alussa.

Ajankohtaisimmat tiedot löydät jatkossakin tältä sivulta.