Strategia kiteytettynä

Suren strategian tavoite on kehittää liiton toimintaa kohti osaavampaa ja proaktiiivista toimijaa.

Strategia jakautuu viiteen painopisteeseen, josta tulee kuusi strategista hanketta. Näiden avulla on tarkoitus kehittää Surea 2020-luvulle.

Strategia kokonaisuudessaan

Löydät koko strategiamme tarkemmin avattuna “white paperistamme”.

Paperissa käydään läpi sitä, mitä koemme Suren tehtäväksi seuraavalle 3 vuodelle sekä kuinka tulemme tavoitteemme toteuttamaan.

Lue strategia kokonaisuudessaan täältä.

Strategian painopisteet

Painopisteet:

 • Kumppani- ja asiakaskokemus

 • Työelämäkokemus

 • Opiskelijakokemus

 • Viestintä- ja vaikutustyö

 • Palvelu-uudistus

Strategiset hankkeet

Strategiset hankkeet:

 1. Johtavat restonomit

 2. Helppo jäsenyys

 3. Suunnannäyttäjä

 4. Varaslähtö

 5. Arvostettu toimija

 6. Sure Services