Vakuutukset

Jäsenyyteesi sisältyy vapaa-ajan matkustaja- ja tapaturmavakuutus, joka korvaa esimerkiksi lomamatkalla sairastumisesta aiheutuvia kustannuksia.

Lisäksi saat vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen, joka korvaa ammatissa aiheutuvia henkilö-, esine- ja varallisuusvahinkoja sekä asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja.

Työttömyysturva

Akavan Erityisalojen jäseniä palvelee Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko. Työttömyyskassan jäsenyys sisältyy liiton jäsenmaksuun.

Jos et valmistuttuasi heti työllisty, sinulla on mahdollisuus ansiosidonnaiseen työttömyyskorvaukseen, joka on Kelan maksamaa peruspäivärahaa korkeampi.

Ansiosidonnaisen päivärahan edellytyksenä on 26 viikon työssäoloehdon täyttyminen, jota voit kerryttää jo opiskeluaikana, mikäli työskentelet opintojesi ohessa.

Lakimiespalvelu

Akavan Erityisalojen lakimiehet auttavat Sinua työsopimusasioissa ja työsuhteeseen liittyvissä ongelmissa.

Meiltä saat vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät esimerkiksi:

  • palkkaukseen

  • yleisesti työ- tai virkasuhteen ehtoihin tai työlainsäädäntöön

  • työpaikallasi sovellettavaan työ- tai virkaehtosopimukseen

  • alasi työmarkkinoihin ja työllistymiseen

Perhe- ja perintöoikeudellinen neuvonta on myös sinun käytettävissäsi.


Koulutukset ja tapahtumat

Akavan Erityisalat järjestävät jäsenilleen erilaisia maksuttomia työelämäaiheisia koulutuksia sekä tapahtumia eri puolilla Suomea.

Koulutustarjontaan kuuluu myös useita webinaareja, jotka mahdollistavat osallistumisen sijainnista riippumatta.

Urapalvelut ja palkkaneuvonta

Saat ajankohtaista tietoa alasi työmarkkinoista ja työllistymisestä.

Voit kysyä neuvoja palkkaan liittyvissä kysymyksissä.

Akavan Erityisalojen asiantuntijat voivat auttaa myös esimerkiksi työnhaussa, työhakemusten tekemisessä sekä työhaastatteluun valmistautumisessa. Voit myös tarkistuttaa ansioluettelosi Akavan Erityisalojen CV-klinikalla.

Lisäksi

Jäsenenä sinulla on lisäksi vastuu- ja oikeusturvavakuutus ammatissa aiheutuvien vahinkojen varalta. Lue tarkemmin vakuutuksen ehdoista.

Danske Bank tarjoaa jäsenillemme mm. edullisempaa asuntolainaa.

Member+ edut ovat myös käytettävissäsi.