Yhdistyksen säännöt - Jäsenet

Artikkelin indeksi
Yhdistyksen säännöt
Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu.
Jäsenet
Jäsenen eroaminen ja erottaminen.
Liittymis- ja jäsenmaksu.
Hallitus.
Yhdistyksen nimen kirjoittaminen. Tilikausi ja tilintarkastus.
Yhdistyksen kokoukset. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen.
Varsinaiset kokoukset. Yhdistyksen kevätkokouksessa käsiteltävät asiat.
Yhdistyksen syyskokouksessa käsiteltävät asiat.
Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen.
3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä henkilön, joka on suorittanut tai suorittaa matkailu- ja ravitsemis- ja talousalan ammattikorkeakoulututkintoa (Restonomi AMK) tai aikaisemman opistotasoisen restonomi-tutkinnon suorittaneen tai restonomi ylempi amk-tutkintoa suorittavan tai sen suorittaneen henkilön.

Hallitus voi hyväksyä jäseneksi myös muun vastaavan restonomin pätevyyden antavan koulutuksen suorittaneen tai sitä suorittavan henkilön.

Kannattajajäseniksi voivat liittyä oikeuskelpoiset yhteisöt ja yksityiset kansalaiset, jotka hallitus jäseneksi hyväksyy ja jotka sitoutuvat maksamaan yhdistyksen vuosikokouksen määräämän kannatusjäsenmaksun.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen kunniajäseniksi voi yhdistyksen kokous kutsua hallituksen esityksestä yhdistyksen tarkoitusperiä merkittävästi edistäneitä henkilöitä. Yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi voi yhdistyksen kokous kutsua hallituksen esityksestä henkilön, joka on erittäin ansiokkaalla tavalla toiminut yhdistyksen puheenjohtajana. Kunniajäsen- ja kunniapuheenjohtaja ehdotukset tulee hyväksyä yksimielisesti yhdistyksen kokouksessa.
Liity Suren jäseneksi
Ota yhteyttä Sureen
Päivitä Sure jäsentietosi