Yhdistyksen säännöt - Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu.

Artikkelin indeksi
Yhdistyksen säännöt
Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu.
Jäsenet
Jäsenen eroaminen ja erottaminen.
Liittymis- ja jäsenmaksu.
Hallitus.
Yhdistyksen nimen kirjoittaminen. Tilikausi ja tilintarkastus.
Yhdistyksen kokoukset. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen.
Varsinaiset kokoukset. Yhdistyksen kevätkokouksessa käsiteltävät asiat.
Yhdistyksen syyskokouksessa käsiteltävät asiat.
Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen.
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Restonomit - SURE ry, jota näissä säännöissä kutsutaan yhdistykseksi. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.


2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä palkkauksellisia, oikeudellisia, ammatillisia ja yhteiskunnallisia etuja.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys

  • seuraa lainsäädäntöä, jäsentensä koulutusta, palkkausta ja työmarkkinatilannetta
  • antaa lausuntoja ja tekee esityksiä jäsentensä palkkauksellisten, ammatillisten ja yhteiskunnallisten etujen valvomiseksi ja edistämiseksi
  • harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
  • järjestää kokous-, koulutus- ja neuvottelutilaisuuksia sekä virkistystoimintaa
  • edustaa jäseniään suhteessa työnantajiin ja muihin järjestöihin

Yhdistys voi kuulua sellaisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin järjestöihin ja elimiin, joiden jäsenyys edistää yhdistyksen ja sen jäsenten yhteiskunnallisten ja ammatillisten etujen valvomista. Päätöksen liittymisestä tekee yhdistyksen hallitus.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta ja osakkeita, vastaanottaa jälkisäädöksiä ja lahjoituksia, kerätä asianomaisella luvalla varoja.
Liity Suren jäseneksi
Ota yhteyttä Sureen
Päivitä Sure jäsentietosi