Restonomi

Restonomi (AMK) on ammattikorkeakoulusta valmistunut matkailu-, ravitsemis- ja talousalan asiantuntija.

Restonomin tutkinto on laaja-alainen ja koulutusohjelmia on useita erilaisia, joista jokaisella on omat erityispiirteensä. Tutkinnon suorittaneilla restonomeilla on kokonaisnäkemys matkailu-, ravitsemis- ja talousalasta ja sen kehittämismahdollisuuksista sekä taito suunnitella, kehittää, tuottaa, toteuttaa ja myydä eri kohderyhmille tarkoitettuja palveluja. Ydinosaamisena restonomeilla on palveluprosessien hallinta. Eri ammattikorkeakouluissa on erilaisia erikoistumisvaihtoehtoja koulutusohjelmasta riippuen. Restonomiopiskelija voi erikoistua esimerkiksi tapahtumamatkailuun, toimitilapalveluihin, matkailupalvelujen tuotteistamiseen, kuluttajapalveluihin tai vaikkapa hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohtoon.

Perustutkinnon opinnot ovat laajuudeltaan 210 opintopistettä.  Opintojen keskimääräinen suoritusaika on 3,5 - 4 vuotta. Restonomiksi voi opiskella niin nuoriso- kuin aikuiskoulutuksessa.


Liity Suren jäseneksi
Ota yhteyttä Sureen
Päivitä Sure jäsentietosi