Palvelujen tuottaminen ja johtaminen

Opiskelu palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelmissa

Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelmassa opiskelu on monipuolista ja monialaista. Koulutusohjelmien erikoistumisvaihtoehdot vaihtelevat ammattikorkeakouluittain. Erilaisia suuntautumisvaihtoehtoja ovat mm. ruoka- ja ravintolapalvelut, kuluttajapalvelut, toimitilapalvelut ja elintarvikepalvelut. Palvelujen tuottamisen ja johtamisen restonomit ovat palveluliiketoiminnan osaajia ja asiantuntijoita. Opiskeluiden keskeisiä aihealueita ovat kieli- ja viestintäopinnot, palvelu- ja tuotantoprosessien hallinta ja liiketoiminnan johtaminen. Opiskelijoita kannustetaan kansainvälisyyteen ja yrittäjyyteen.

Palvelujen tuottamista ja johtamista voi opiskella seuraavissa ammattikorkeakouluissa: Jyväskylän amk, Laurea-amk, Mikkelin amk, Seinäjoen amk, Tampereen amk, Turun amk.

Ruoka- ja ravintolapalvelut

Ruoka- ja ravintolapalveluiden restonomit osaavat suunnitella, kehittää ja johtaa erilaisia ravitsemispalveluita. He ymmärtävät myös ravitsemuksen, tuotekehityksen ja elämyksellisyyden merkityksen. Ruoka- ja ravintolapalveluiden restonomit voivat työskennellä esimerkiksi esimiestehtävissä ravitsemispalveluyrityksissä niin julkisella sektorilla kuin ravintolasektorillakin.

Toimitilapalvelut

Toimitilapalveluiden restonomit suunnittelevat, johtavat ja kehittävät kiinteistössä tarjottavia palveluja, kuten kiinteistö-, aula-, puhtaus-, turva- ja ympäristöpalveluja. Toimitilapalveluiden restonomit työskentelevät esimerkiksi kaupunkien tilapalveluissa, yrityspuistoissa, sairaaloissa ja kylpylöissä.

Elintarvikepalvelut

Elintarvikepalveluihin erikoistuneet restonomit hallitsevat tuoteturvallisuuden, tuotetuntemuksen sekä hyvinvoinnin ja elintarvikkeiden välisen yhteyden.

Kuluttajapalvelut

Kuluttajapalveluiden restonomit ymmärtävät yhteiskunnan ja markkinoiden vaikutuksia kuluttajakysymyksiin, kuluttajakäyttäytymistä, -lainsäädäntöä ja -viestintää. Kuluttajapalveluihin erikoistuneet restonomit osaavat kehittää kuluttajapalveluita kuluttajien tarpeiden mukaan. Kuluttajapalveluihin erikoistuneet restonomit voivat työskennellä mm. vähittäiskauppojen, pankkien, palveluorganisaatioiden ja järjestöjen neuvonta-, ohjaus- ja asiantuntijatehtävissä.


Liity Suren jäseneksi
Ota yhteyttä Sureen
Päivitä Sure jäsentietosi