Hotelli- ja ravintola-ala

Hotelli- ja ravintola-alan restonomeilla on monipuolinen käsitys matkailu- ja ravitsemisalan tuntemus sekä alalla vaadittavaa liiketaloudellista osaamista. Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelmassa on erilaisia suuntautumisvaihtoehtoja, esimerkiksi majoitustoiminta, ravintolatoiminta tai matkailun palveluliiketoiminta. Koulutusohjelmassa painotetaan esimiestyötä, markkinointia, palvelukulttuuriosaamista, johtamisosaamista ja yrittäjyysopintoja. Hotelli- ja ravintola-alan restonomit voivat työllistyä esimerkiksi alan työnjohto-, liikkeenjohto-, markkinointi- ja myyntitehtäviin tai yrittäjiksi.

Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelmassa voi opiskella HAAGA-HELIA amk:ssa, Lahden amk:ssa, Rovaniemen amk:ssa, Saimaan amk:ssa, Savonia-amk:ssa ja Tampereen amk:ssa.


Liity Suren jäseneksi
Ota yhteyttä Sureen
Päivitä Sure jäsentietosi