Facility Management

Facility Management-koulutusohjelmaa voi verrata Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelmaan, mutta se keskittyy toimitilapalveluihin ja opiskelu tapahtuu englanniksi Facility Management -koulutusohjelmasta valmistuneilla restonomeilla on laaja osaaminen toimitilojen hallinnasta, toimintojen ja palveluiden kehittämisestä ja suunnittelusta. Opiskeluiden keskeisiä aihealueita ovat kieli- ja viestintäopinnot, palvelu- ja tuotantoprosessien hallinta ja liiketoiminnan johtaminen. Koulutusohjelmasta valmistuneet restonomit voivat työskennellä kaupunkien tilapalveluissa, yrityspuistoissa, sairaaloissa ja kylpylöissä. Facility management -koulutusohjelma tarjoaa hyvän pohjan kansainvälisen uran luomiselle.

Facility Management -koulutusohjelmassa voi opiskella Jyväskylän amk:ssa ja Laurea-amk:ssa


Liity Suren jäseneksi
Ota yhteyttä Sureen
Päivitä Sure jäsentietosi