Jäsenyys

SUREn varsinaiseksi jäseneksi voit liittyä jos olet suorittanut matkailu-, ravitsemis- ja talousalan ammattikorkeakoulututkinnon restonomi (AMK) tai aiemman opistoasteisen restonomitutkinnon. Jos suoritat edellä mainittua tutkintoa, voit liittyä opiskelijajäseneksi.

Liittyessäsi SUREn jäseneksi Sinun kannattaa liittyä myös työttömyyskassan jäseneksi. Kassan jäsenyys ei tuo lisäkustannuksia, sillä liiton jäsenmaksu on sama riippumatta siitä, oletko pelkästään liiton jäsen, vai kuulutko liiton kautta myös työttömyyskassaan. Työttömyyskassan jäsenenä Sinulla on mahdollisuus saada työttömyyden sattuessa ansioon suhteutettua työttömyyspäivärahaa.

Ammatinharjoittajat ja yrittäjät voivat myös liittyä SUREn jäseneksi. Akavan Erityisalat ry:n ammatinharjoittajilla/yrittäjillä on käytännössä samat jäsenedut kuin työsuhteisilla jäsenillä. Ainoastaan työttömyyskassajäsenyys puuttuu. Lue tarkempaa tietoa asiasta täältä.

SUREn ja Akavan Erityisalojen jäsenenä olet oikeutettu useisiin
jäsenetuihin.


Liity Suren jäseneksi
Ota yhteyttä Sureen
Päivitä Sure jäsentietosi