Akavan Erityisalat - Asiantuntijoiden ja keskijohdon säilyttävä yksiselitteisesti työaikalain piirissä

 

Omalla päätöksellä 17 tunnin työpäiviä? Työaikalakiesitys jättäisi asiantuntijan vaille työaikasuojaa, kritisoi Akavan Erityisalat lausunnossaan. Myös monityösuhteisten ja toimeksiantajistaan riippuvaisten itsensätyöllistäjien kasvavan joukon työsuojelukysymykset on liiton mielestä tarkasteltava jatkovalmistelussa.

Akavan Erityisalojen mielestä ehdotettu työaikalaki on hyväksyttävissä, mutta vain perusteellisen jatkovalmistelun jälkeen.

Lue asiasta lisää täältä.


Liity Suren jäseneksi
Ota yhteyttä Sureen
Päivitä Sure jäsentietosi