Akavan Erityisalat, Nuoli ja SURE: Alkoholin vapautus on kaksiteräinen miekka

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt  lausuntoja koskien hallituksen esitysluonnosta alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Akavan Erityisalat jäsenyhdistyksineen antoi alkoholilain kokonaisuudistusta koskevan lausuntonsa Akavalle.

Akavan Erityisalojen, Nuoriso- ja liikunta-alan asiantuntijoiden ja Suomen Restonomien kannanotto 25.1.2017:

"Suomen Restonomit näkee hyvänä sen, että alkoholin saatavuuden parantuminen todennäköisesti pienentää ostoeriä ja kertakulutusta"

– Pientuottajien suoramyyntiä tulisi helpottaa vielä hallituksen esitystä enemmän kattamaan myös esimerkiksi liköörit. Tämä lisäisi kotimaisten tuotteiden kysyntää – myös kansainvälisesti. Hyvä että jo esityksessä suoramyynti laajenisi käsityöläisoluisiin, sanoo Suomen Restonomit - SURE ry:n puheenjohtaja Anni Penttinen.

Lausunto luettavissa tästä


Liity Suren jäseneksi
Ota yhteyttä Sureen
Päivitä Sure jäsentietosi