Työttömyysturvaan muutoksia vuoden alusta

Työttömyysturvaan tuli useita muutoksia, jotka koskevat muun muassa ansiosidonnaisen päivärahakauden pituutta, työssäoloehtoa ja ikääntyneen työntekijän nk. lisäpäiväoikeutta. Muutokset perustuvat hallitusohjelmaan sekä työmarkkinajärjestöjen keväällä 2012 solmimaan työurasopimukseen. Tavoitteena on yksinkertaistaa lainsäädäntöä ja lisätä työttömyysturvan kannustavuutta.

Tässä muutamia muutoksia:

Työttömyysturvaan tulee 300 euron suojaosa. Se tarkoittaa sitä, että työtön voi ansaita 300 euroa kuukaudessa ilman, että se vaikuttaa mitenkään hänen työttömyysetuuteensa. 300 euroa ylittävistä tuloista  50 prosenttia vähennetään päivärahasta.

Yrittäjän ansiopäivärahan kohdalla 300 euron palkkatulo voi pienentää ansiopäivärahaa, jos henkilön päivärahan perusteena oleva vakuutustaso on alle 14 900 euroa vuodessa

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan nykyisen 500 päivän sijasta vain 400 päivältä, jos henkilön työhistoria on alle kolme vuotta. Ansiosidonnainen päivärahakausi lyhenee 100 päivällä myös silloin, jos työnhakija kieltäytyy ilman pätevää syytä työllistymistä edistävistä palveluista 250 ensimmäisen työttömyyspäivän aikana.

Työttömyyspäivärahan saamisen ehtona on ollut palkansaajilla 34 viikon työssäolo työttömyyttä edeltäneiden 28 kuukauden aikana ja yrittäjillä 18 kuukauden työssäolo työttömyyttä edeltäneiden neljän vuoden aikana. Työssäoloehtoa lyhennettiin palkansaajilla 26 viikkoon ja yrittäjillä 15 kuukauteen.

Omavastuuaika eli aika, jolta ei työttömyyden alkaessa makseta päivärahaa, lyhenee seitsemästä päivästä viiteen päivään.

Lue lisää työttömyysturvalain muutoksista täältä.

Vuosi 2014 tuo myös  merkittäviä muutoksia moniin sosiaalietuuksiin. Luvassa on mm. uusi etuus helpottamaan pienten lasten hoitoa, uusi suojaosa työttömyysturvaan, parannus sairausvakuutukseen, opintotuen sitominen kansaneläkeindeksiin ja helpotuksia ammatilliseen kuntoutukseen pääsyyn. Runsaasti muutoksia on tulossa etenkin sosiaaliturvan soveltamiseen kansainvälisissä tilanteissa. 

Lue lisää Kelan etuusmuutoksista.Liity Suren jäseneksi
Ota yhteyttä Sureen
Päivitä Sure jäsentietosi