Miksi restonomia tarvitaan?

Akavan Erityisalojen ammattiesitteiden sarjassa on ilmestynyt restonomin ammattia esittelevä julkaisu. Esite on tehty yhteistyössä SUREn ja Akavan Erityisalojen  kanssa.

Esitteen sivut tarjoavat ajankohtaista ja hienoa tietoa AMK-opiskelumahdollisuuksista ja restonomikoulutuksen hyödyistä.  Esite tarjoaa monipuolisen katsauksen restonomin työstä ja työehdoista, edunvalvontaa unohtamatta.

Ammattiesitettä voit hyödyntää esimerkiksi keskustellessasi työsi vaativuudesta tai palkka-asioista sellaisen luottamusmiehen tai esimiehen kanssa, joka itse edustaa jotain muuta ammattikuntaa.

Lämpimät kiitokset kaikille esitteen tekijöille ja haastateltaville!

Esitteen voit lukea täältä.

(Mikäli esite ei näy oikein selaimessasi, lataa esite koneellesi ja lue Adobe Reader -ohjelmalla.)


Restonomi_kansi

Yhteensä ammattiesiteitä on ilmestynyt kymmenestä Akavan Erityisasalojen edustamasta ammattialasta: restonomien lisäksi on tehty HSOiden, kirjastoalan, kulttuurialan, käännösalan, museoalan, nuorisoalan, suuhygienistin, toimintaterapeutin ja viestinnän asiantuntija-ammateista.

Liity Suren jäseneksi
Ota yhteyttä Sureen
Päivitä Sure jäsentietosi