Työllisyys- ja kasvusopimus

Keskusjärjestömme Akava hyväksyi muiden keskusjärjestöjen tavoin keskitetyn työmarkkinaratkaisun. Työllisyys- ja kasvusopimukseksi nimitetty ratkaisu korottaisi kuukausipalkkoja ensimmäisenä vuotena 20 euroa tai vastaava  tuntipalkankorotus, ja toisena vuotena korotus olisi 0,4 prosenttia. Kahdenkymmenen euron korotus heijastuu myös palkanlisiin silloin, kun alan palkkausjärjestelmässä tällaisia lisiä on.

Tulevina viikkoina liitot/neuvottelujärjestöt neuvottelevat alakohtaiset työ- ja virkaehtosopimukset keskitetyn pohjalta.   Liittokohtainen neuvottelukierros on tarkoitus saada loppuun 25.10. mennessä. Silloin keskusjärjestöt päättävät, onko keskitetyn sopimuksen takana riittävästi liittoja, jotta sopimus voisi tulla voimaan.

Akavan Erityisalojen jäsenyhdistysten jäsenten osalta sopimukset neuvottelee pääsääntöisesti Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry. 

Osassa jäseniemme työsuhteessa (työsopimuksissa) noudatetaan Palvelualojen ammattiliiton neuvottelemia työehtosopimuksia, joista neuvotelleen parhaillaan. 

Akavan sivuilta löytyy tarkempaa tietoa Työllisyys- ja kasvusopimuksesta.

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       

Liity Suren jäseneksi
Ota yhteyttä Sureen
Päivitä Sure jäsentietosi