Vuosikokouksessa päätettyä

SUREn syyskokous pidettiin Jyväskylässä 2.12.2012.
Kokouksessa hyväksyttiin talousarvio ja toimintasuunnitelma sekä valittiin tilintarkastajat vuodeksi 2013.
Jäsenmaksu pysyy ennallaan eli 1,2 %  ennakonpidätyksen alaisesta tulosta.

 Ensi vuonna toiminnan painopistealueita ovat:
- jäsenpito
- uusjäsenhankinta
- viestinnän tehostaminen
- yhteistyö koulujen kanssa

Kiitokset kokoukseen osallistuneille!Liity Suren jäseneksi
Ota yhteyttä Sureen
Päivitä Sure jäsentietosi