Raamisopimus hyvä ratkaisu jäsenillemme

Akavan Erityisalojen jäsenkunta on kattavasti tänään maanantaina varmistuneen raamiratkaisun piirissä.  

Raamisopimukseen sovelletut sopimukset ovat runsaan kahden vuoden pituisia ja niiden sopimuskorotukset ovat kustannusvaikutukseltaan kahden vuoden aikana 4,3 prosenttia. Sopimuskorotukset voivat olla palkantarkistuksia tai kustannusvaikutteisia työehtojen muutoksia. Lisäksi maksetaan sopimuskauden alussa 150 euron suuruinen kertaerä, jonka saamisen ehdot vaihtelevat hieman aloittain. 

Koska riittävästi sopimusaloja saatiin mukaan raamiin, maan hallitus tukee sopimusta muun muassa keventämällä ansiotulojen verotusta ja yhteisöveroa. Sopimus sisältää myös laajan työelämän laatua koskevan paketin. Esimerkiksi vuorotteluvapaan heikennykset peruuntuvat. 

Luomanmäki muistuttaa, että kattava raami luo paineita korottaa palkkoja myös sopimuksettomilla aloilla, joilla moni liittomme jäsen työskentelee.

Raamisopimus (pdf)   (www.vm.fi)

 
Sopimukset pähkinänkuoressa

Kunta
Valtio

Yliopisto
Kirkko
Yksityinen museoala
YTN-alat

YTN:n sopimuksettomia aloja koskeva kannanotto

 


Liity Suren jäseneksi
Ota yhteyttä Sureen
Päivitä Sure jäsentietosi