Akavan Erityisalat

Akavan Erityisalat ry on kulttuurin, hallinnon ja liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien etujärjestö. Kasvavaan liittoon kuuluu 23 itsenäistä jäsenyhdistystä, joissa on liki 29 000 jäsentä. Henkilöjäsenet kuuluvat liittoon oman jäsenyhdistyksensä kautta.

Liiton ylintä päätösvaltaa käyttävä elin on vuosittain marras- ja huhtikuussa kokoontuva liittokokous, jonka muodostavat jäsenyhdistysten nimeämät edustajat.
Liittokokouksen alaisena toimeenpanevana elimenä toimii hallitus, joka vastaa liiton toiminnasta.

Liiton neuvottelu- ja sopimustoimintaa hoitavat hallituksen alaiset neuvottelukunnat: yksityisen sektorin, valtiosektorin ja kunnan neuvottelukunta.
Muita hallituksen alaisia toimielimiä ovat ammatinharjoittajien ja yrittäjien toimikunta, korkeakoulutoimkunta ja opiskelijatoimikunta.

Lisätietoa Akavan Erityisaloista saat täältä


Liity Suren jäseneksi
Ota yhteyttä Sureen
Päivitä Sure jäsentietosi